IZVĒLNE >
Esam uzņēmuši Eiropas zaļo kursu, attīstot un ieviešot darbībā jaunas tehnoloģijas, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu uzņēmumu un reģiona izaugsmi
Esam uzņēmuši Eiropas zaļo kursu, attīstot un ieviešot darbībā jaunās tehnoloģijas, tādā veidā nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu uzņēmumu un reģiona izaugsmi.
Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks atrodas Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos un pašlaik aizņem vairāk kā 15 ha lielu teritoriju.

Tā izveides pirmsākumi meklējami 2009.gadā, kad apvienojoties vairākiem reģiona uzņēmējiem un to sadarbības partneriem, tika uzsākta kompleksa projekta realizācija, kas apvienotu atjaunojamās enerģijas ražošanu un dārzeņu audzēšanu siltumnīcās, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības metodes.
Realizētā projekta izaicinājumi un sniegtās iespējas kļuva par pamatu Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka izveidei, kas apvieno nozares uzņēmumus, pētniecības institūcijas (universitātes), nozaru biedrības un organizācijas, lai radītu un attīstītu zaļās (tīrās) tehnoloģijas lauksaimniecības, enerģētikas un elektronikas jomās.
Realizētā projekta izaicinājumi un sniegtās iespējas kļuva par pamatu Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka izveidei, kas apvieno nozares uzņēmumus, pētniecības institūcijas (universitātes), nozaru biedrības un organizācijas, lai radītu un attīstītu zaļās (tīrās) tehnoloģijas lauksaimniecības, enerģētikas un elektronikas jomās.

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka teritorijā sadarbībā ar valsts institūcijām, vietējām pašvaldībām un Latgales plānošanas reģionu tiek pastāvīgi attīstīta un uzlabota infrastruktūra gan uzņēmējdarbības veikšanai, gan pētniecības un tehnoloģiju izstrādes aktivitātēm.

Lai veiksmīgāk koordinētu augstāk minētās aktivitātes 2015.gadā tika izveidota biedrība „Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks".

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumi sadarbībā ar universitātēm un citiem sadarbības partneriem, izmantojot Eiropas Savienības piešķirto līdzfinansējumu ir iesaistījušies vairāku pētniecības un jauno tehnoloģiju izstrādes projektos ar lielu izmantošanas potenciālu tautsaimniecībā un būtisku nākotnes ieguldījumu klimata pārmaiņu seku novēršanai un "zaļākas" rītdienas izveidei.

JAUNUMI
  KONTAKTI
  Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

  VALDES LOCEKLIS
  Ansis Avotiņš
  +371 29138573
  ansis.avotins@inbox.lv

  PROJEKTU VADĪTĀJA
  Anita Boldāne
  +371 29193227
  anita.boldane@mezvidi.lv

  PROJEKTU VADĪTĀJS
  Edgars Romanovskis
  +371 29135221
  edgars.romanovskis@mezvidi.lv
  Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos