IZVĒLNE >

PROJEKTI

Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka uzņēmumi sadarbībā ar universitātēm un citiem sadarbības partneriem, izmantojot Eiropas Savienības piešķirto līdzfinansējumu ir iesaistījušies vairāku pētniecības un jauno tehnoloģiju izstrādes projektos ar lielu izmantošanas potenciālu tautsaimniecībā un būtisku nākotnes ieguldījumu klimata pārmaiņu seku novēršanai un "zaļākas" rītdienas izveidei.
KONTAKTI
Biedrība "Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks"

VALDES LOCEKLIS
Edgars Romanovskis
+371 29135221
edgars.romanovskis@mezvidi.lv

PROJEKTU VADĪTĀJA
Anita Boldāne
+371 29193227
anita.boldane@mezvidi.lv
Atrodamies Latvijas austrumu pierobežā, Ludzas novada, Mežvidu pagasta, Klonešnīkos