Mežvidi jaunumi

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

2021.gada 22.februārī tika parakstīts līgums par zinātnisko un tehnisko sadarbību starp “Imereti Agrozone” LLC (Gruzija) un lauksaimniecības tehnoloģiju attīstības - pētniecības konsorciju, kuru pārstāvēja tā dalībnieki “Elgro group” un biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”.

Sadarbības darba ietvaros plānots kopīgi piedalīties pētniecības programmās Gruzijā, Latvijā un citās ES valstīs:
- Eiropas finansējuma un valsts budžeta mērķprogrammu piesaiste, kas piešķirta attīstībai agrorūpniecības kompleksu (siltumnīcu) jomā, tostarp Zemkopības ministrijas līmenī;
- konsultēšana un tehniskais atbalsts vadošo Eiropas nozares ekspertu līmenī: zinātnieki, galvenie agronomi, dizaineri, tehnologi, inženieri;
- kompetenču centra izveide, kas ietver iespēju apmācīt un apmācīt specializētus speciālistus, tostarp agronomus, kas pastāvīgi sniedz lauksaimniekiem konsultatīvu un metodisku atbalstu;
- laboratoriju izveide agronomiskajam atbalstam, sertifikācijai un augu aizsardzības pakalpojumiem, pētniecības platforma novatorisku tehnoloģiju un risinājumu izstrādei, tostarp papildu apgaismojuma jomā;
- vienas stādu nodaļas izveidošana, kas paredzēta lauksaimnieku apgādei ar sertificētiem stādiem.

Zinātniskās un tehniskās sadarbības programmas ietvaros tiek plānots faktiski ieviest inovatīvus pasākumus, tostarp papildu apgaismojuma jomā, siltumnīcu saimniecībās ar slēgtu zemi, kas sevi pierādījuši darbības apstākļos mūsdienu Eiropas siltumnīcu kompleksos; zinātnisku un tehnisku risinājumu izstrāde un ieviešana, lai radītu optimālu vidi gaismas kultūrai siltumnīcu kompleksos, ņemot vērā iegūto produktu videi draudzīgumu un tehnoloģiskā procesa energoefektivitāti.
Viena no svarīgākajām šādas starptautiskās sadarbības priekšrocībām ir fakts, ka plaša spektra zinātnisko un tehnisko problēmu risināšana veicina abu valstu ekonomiku veiksmīgu darbību un attīstību.

Šobrīd zinātniskās un tehniskās sadarbības programmas galvenais uzdevums ir fundamentālo un lietišķo zināšanu un attīstības rezultātu zinātniska, komerciāla un rūpnieciska ieviešana, kā arī uz to bāzes jaunu iekārtu, materiālu un augsto tehnoloģiju paaudžu radīšana. 

Programmas īstenošanā piedalās Gruzijas, Latvijas un citu ES valstu profila universitātes.
IAZ Siltumnīcas kopu attīstības projekts ir ļoti svarīgs abām pusēm. Šis projekts var dot ievērojamu ekonomisku efektu novatorisku tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai un radīs mūsdienīgu konkurētspējīgu ražošanu.

Zinātniskās un tehniskās sadarbības programma ir paraugs abu valstu integrācijai zinātniskās un tehniskās sadarbības jomā. Vissvarīgākie programmas kritēriji ir augsts organizācijas līmenis, skaidri definēti mērķi no abām pusēm, spēcīgas partnerattiecības un ilgtermiņa pētniecības plāni. Šāda sadarbība neapšaubāmi ir labs stimuls attiecību stiprināšanai un politisko un ekonomisko problēmu risināšanai starp valstīm.
Par uzņēmumu