PROJEKTI

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

Projekts Nr.18-00-A01612-000026 , Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)