Mežvidi jaunumi

Latgales reģiona eksporta forums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Rēzeknes novada domi un biedrību "Latvijas Formula 2050" 16. septembrī pulksten 11.00 Rēzeknē, Latgales vēstniecības GORS rīko Latgales reģiona eksporta forumu.

Foruma nolūks – politikas veidotāju, ekspertu un uzņēmēju domu apmaiņā vērtēt būtiskākos faktorus, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, īpašu uzmanību pievēršot rīcības politikas un atbalsta instrumentu efektivitātei uzņēmumu eksportspējas sekmēšanā.


Tā sākumā satura koncepcijas galvenos uzsvarus iezīmēs Ekonomikas ministre Ilze Indriksone, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.


Foruma pirmajā daļā “Plānošanas, rīcības politiku un atbalsta instrumentu veidošanas pieredze uzņēmumu eksportspējas veicināšanai” prezentācijas sniegs Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis Uldis Biķis, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs un Eiropas padomes viceprezidents Roberts Zīle.

Pirms ekspertu diskusijas uz aktuālākajiem izaicinājumiem veiksmīgu risinājumu meklējumos norādīs VAS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs, LIKTA valdes loceklis Edmunds Beļskis.


Ekspertu diskusijas divās daļās “Latgales uzņēmējdarbības eksporta potenciāls: uz kādiem pamatiem to turpmāk attīstīt?” un “Latgales uzņēmumu eksportspējas veicināšanas efektivitātes priekšnoteikumi: kas jādara pašvaldību, reģionālā un kas Latvijas līmenī?” savus secinājumus, priekšlikumus un prognozes izteiks Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Kaspars Abiks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis Uldis Biķis, Swedbank pārstāvis Jānis Zaļums, Rēzeknes valstspilsētas Pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka, AS “Latvijas maiznieks” finanšu direktors Pāvels Meņšikovs, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vietnieks Vladislavs Stankevičs, biedrības “Latgales ražojošie zemnieki” valdes loceklis, zemnieku saimniecības "Kotiņi" īpašnieks Aldis Ločmelis, CeramOptec Ltd., Latvia attīstības nodaļas vadītājs Andrejs Griščenko kā arī vairāki citi valstisko un nevalstisko institūciju pārstāvji.


Foruma norisi vadīs Banku augstskolas Padomes loceklis, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Andris Nātriņš.


Informācijas avots un pasākuma programma : https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/latgales-regiona-eksporta-forums?date=0

Pasākuma tiešraide: https://www.leta.lv/onair/embed/a:latgalesforums
Par uzņēmumu