Mežvidi jaunumi

Mežvidos turpina “zaļo” kursu ( Ludzas Zeme)

Projekta ietvaros turpinām rakstīt par uzņēmējiem un šoreiz par mūsu novada lielāko tomātu audzētāju Mežvidos SIA “Latgales dārzeņu loģistika”. Pagājuši pilni 10 gadi, kopš aizvadīta pirmā tomātu audzēšanas sezona un šobrīd biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” valdes loceklis Edgars ROMANOVSKIS strādā pie jauniem projektiem.

Apvieno lauksaimniecību, enerģētiku un pētniecību
Uzņēmējs ir cīnījies ar dažādiem izaicinājumiem, bet pūles vainagojas ar panākumiem. Šobrīd Mežvidu pagasta Klonešnīkos no atsevišķām iniciatīvām pakāpeniski ir izveidojies Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks, kurā jau vairākus gadus tiek apvienota lauksaimniecība, enerģētika un arī pētniecība. Biedrība savulaik dibināta sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, bet biedru sastāvā ir arī Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija, Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un vairāki lauksaimniecības, enerģētikas nozares uzņēmumi, kuru ikdienā būtisku lomu ieņem pētniecība un darbs ar nozares inovācijām.

Siltumnīcu nozare Latvijā ir visvairāk pietuvināta brīvā tirgus apstākļiem, jo tā nesaņem tradicionālos platību vai cita veida tiešos maksājumus, kas pieejami citām lauksaimniecības nozarēm. E. Romanovskis atzīmē, ka būtiska loma ir Lauku atbalsta dienesta administrētajiem investīciju atbalstiem. Šobrīd, kā daudziem uzņēmumiem, arī SIA “Latgales dārzeņu loģistika” svarīgas ir energoresursu izmaksas un uzņēmuma darbībā būtiski ir izmantot aprites ekonomikas koncepciju. Pašreizējās krīzes apstākļos uzņēmējs pastāvīgi mēģina pielāgoties un ieviest audzēšanā un ražošanā “zaļās” tehnoloģijas, kas vērstas gan uz energoefektivitātes paaugstināšanu, videi draudzīgu saimniekošanu, kas rezultējas iegūtajos gala produktos – gan tomātos un zemenēs, gan saražotajā “zaļajā” elektroenerģijā un siltumenerģijā.

Raksta avots un viss raksts: Ludzas Zeme https://ludzaszeme.lv/mezvidos-turpina-zalo-kursu/?fbclid=IwAR3PXOo0Pi0nRahPSZI_z-aYJl6eXIVr-2cLrWb2KW8_vQsI62G9DfdZEnI
Par uzņēmumu