Mežvidi jaunumi

Notika industriālo kaņepju novākšanas paraugdemonstrējumi un pārrunas par padziļinātās pārstrādes centra izveidi Mežvidos

8.septembrī no plkst. 10.00 “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parkā” projekta "Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē” - SIA “Jumis Geo” un SIA “Reits” industriālo kaņepju laukos notika kaņepju novākšanas paraugdemonstrējumi un pārrunas par kaņepju pārstrādes centra izveidi Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parkā.

Projekta mērķis ir izpētīt un uzlabot industriālo kaņepju audzēšanas ķēdi, izpētot audzēšanas tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju produktivitāti, kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem, produkcijas iznākumu, to piemērotību produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību un izstrādāt rekomendācijas optimālai kaņepju audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izvēlei Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

“Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus mums secīgi jāiet soli pa solim, jāiepazīst, jāizpēta industriālo kaņepi, tās īpašības, labākās tehnoloģijas, parametrus, piemērotību konkrētu gala produktu ražošanai, pārstrādei ar augstu pievienoto vērtību. Uz lauka ar speciālu kombainu no Lietuvas - novācām industriālās kaņepes, veicot vienlaicīgu ziedkopu novākšanu un kaņepju stiebru sagarumošanu. Tūlīt pēc kombaina daļa nopļauto kaņepju stiebru masas tika sapresēta ruļļos un iekonservēta izmantojot ruļļu plēvju tinējus. Otra daļa nopļauto kaņepju stiebru, izmantojot Baltic Agro Machinery laipni piešķirto demo ārdītāju tika izkleidēti uz lauka apvītināšanai un turpmākai presēšanai bez līdz šim ierastā dabīgā tilināšanas procesa, kas pazemināja šķiedras kvalitāti un veicināja ievērojamus zudumus arī ievācamajam kaņepju spaļu apjomam. Savukārt no novākto ziedkopu zaļās masas tika izpiesta sula, kas sublimējot tiks pārvērsta kaņepju pulverī, turpmākai izpētei un jaunu produktu radīšanai. Šāda veida novākšanas tehnoloģisko paņēmienu kopums industriālai kaņepei Latvijā tiks pielietots pirmo reizi. Kopā ar projekta sadarbības partneriem un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžas Bioekonomikas un viedo lauksaimniecības tehnoloģiju centra speciālistiem diskutējām par kaņepju pārstrādes centra izveidi “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parkā,” informē “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parka” projektu vadītājs Edgars Romanovskis.

Projekta "Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē"

Projekts Nr.18-00-A01612-000026

Projektu līdzfinansē Lauku atbalsta dienests (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Par projektu: https://ej.uz/mbfj


Projekts "Kaņepes"