Mežvidi jaunumi

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē - Lauku sagatavošana

Kamēr zeme vēl atrodas ziemas atpūtā, lai uzņemtu spēkus jaunam sezonas cēlienam un spētu atkal briedināt jaunu ražu, tikmēr ir brīdis atskatīties uz pagājušās sezonas lauku darbiem, lai izvērtētu, kas tika darīts, un kā procesus uzlabot sākoties šīs sezonas darba cēlienam!
Pirmais posms: SIA “JUMIS GEO”  un SIA “Reits” sagatavotie lauki kaņepju sējai! Zeme gatava un arī mēs gatavi to apsēt ar kaņepju sēklu!

Projekts: Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē
Projekta mērķis ir izpētīt un uzlabot industriālo kaņepju audzēšanas ķēdi, izpētot audzēšanas tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju produktivitāti, kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem, produkcijas iznākumu, to piemērotību produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību un izstrādāt rekomendācijas optimālai kaņepju audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izvēlei Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.


Projekts "Kaņepes"